Counsellors [ 531 ]

S.N. Counsellor Programme Study Centre
361 Mr. Priyaranjan Kar DJMC 1302(Vyasanagar Autonomous College, Jajpur-Road)
362 Mr. Dushmanta Kumar Rout DJMC 1302(Vyasanagar Autonomous College, Jajpur-Road)
363 Mr. Padmalochan Pradhan DJMC 0102(Malyagiri Mahavidyalaya, Pallahara)
364 Mr. Bikash Chandra Sahoo DJMC 0102(Malyagiri Mahavidyalaya, Pallahara)
365 Ms. Mamata Bhujabala DJMC 1301(Narasingh Choudhury (Autonomous) College, Jajpur)
366 Mr. Tikayat Nayak DJMC 1301(Narasingh Choudhury (Autonomous) College, Jajpur)
367 Dr. V.rajendra Raju DJMC 1301(Narasingh Choudhury (Autonomous) College, Jajpur)
368 Mr. Lingaraj Tripathy DJMC 0101(Govt. Autonomous College, Angul)
369 Mr. Ajaya Kumar Sahoo DJMC 0101(Govt. Autonomous College, Angul)
370 Mr. Subash Chandra Sahu DJMC 0101(Govt. Autonomous College, Angul)
371 Mr. Jaladhar Pradhan DJMC 0101(Govt. Autonomous College, Angul)
372 Mr. Dwijendra Nath Padhi DJMC 1001(Sri Krushna Chandra Gajapati (Autonomous) College, Paralakhemundi)
373 Mr. Gouri Sankar Ghadai DJMC 0202(Upendranath College, Soro)
374 Ms. Suchitra Mishra DJMC 2803(Kuchinda College, Kuchinda)
375 Ms. Patanjali Kar Sharma DJMC 0401(Bhadrak Autonomous College, Bhadrak)
376 Mr. Deepak Kumar Sahoo DJMC 0201(Fakir Mohan Autonomous College, Balasore)
377 Mr. Subash Chandra Bhoi DJMC 0501(Rajendra (Auto) College, Bolangir)
378 Mr. Bikash Ranjan Jena DJMC 0501(Rajendra (Auto) College, Bolangir)
379 Mr. Patitapaban Sahu DJMC, PGDJMC 2001(Vikram Deb (Auto) College, Jeypore)
380 Dr. Pallishree Pattanayak DJMC 1501(Govt. (Auto) College, Bhawanipatna)
381 Mr. Rabindra Kumar Hota DJMC 2901(Sonepur College, Subarnapur)
382 Mr. Sanjaya Kumar Jena DJMC 2801(G.M. University, Samablpur)
383 Mr. Pramod Kumar Patnaik DJMC 2801(G.M. University, Samablpur)
384 Mr. Nilachala Mahapatra DJMC 2801(G.M. University, Samablpur)
385 Mr. Sunandan Mishra DJMC 1901(BJB Autonomous College, Bhubaneswar)
386 Mr. Balaram Mahananda DJMC 0301(Panchayat College, Bargarh)
387 Mr. Jayaprakash Narayana Satapathy DJMC 0301(Panchayat College, Bargarh)
388 Mr. Harish Chandra Behera DJMC 1101(S.B.R. Govt. Women's College, Berhampur)
389 Dr. Bharati Bala Patnaik DJMC 1101(S.B.R. Govt. Women's College, Berhampur)
390 Mr. Sanat Kumar Panda DJMC 1101(S.B.R. Govt. Women's College, Berhampur)