Counsellors [ 583 ]

S.N. Counsellor Programme Study Centre
211 Dr. Kamal Prabha Kapani DFHT 2801(G.M. University, Samablpur)
212 Dr. Pratap Chandra Tripathy DED, DIM 2801(G.M. University, Samablpur)
213 Dr. Dasharathi Behera DFHT 2801(G.M. University, Samablpur)
214 Dr. Sadan Kumar Paul DFHT 2801(G.M. University, Samablpur)
215 Mr. Ajaya Kumar Mishra DCA 1902(Prananath College (Autonomous), Khurda)
216 Mrs. Aliva Behura DCA, DCS 1902(Prananath College (Autonomous), Khurda)
217 Dr. Urmila Sundari Devi DOLC 1902(Prananath College (Autonomous), Khurda)
218 Mrs. Mamata Dey CCS, CIT 1902(Prananath College (Autonomous), Khurda)
219 Mr. Madan Mohan Beura CCS, CIT 1902(Prananath College (Autonomous), Khurda)
220 Dr. Avimanyu Panda CCS, CIT 1902(Prananath College (Autonomous), Khurda)
221 Dr. Braja Bandhu Panigrahi DIA, DIM 1902(Prananath College (Autonomous), Khurda)
222 Dr. Pradeepta Ranjan Pattanayak DRD 1902(Prananath College (Autonomous), Khurda)
223 Mr. Sudhansu Digal DJMC 1902(Prananath College (Autonomous), Khurda)
224 Mr. Bigyan Mania DIA 1902(Prananath College (Autonomous), Khurda)
225 Mr. Gopal Krishna Das DOLC 1902(Prananath College (Autonomous), Khurda)
226 Dr. Sushil Kumar Pattanaik DIA, DIM 1902(Prananath College (Autonomous), Khurda)
227 Mr. Bamadeb Mishra DED, DIA 2701(Rayagada Autonomous College, Rayagada)
228 Dr. Bhagaban Biswal DFHT 2701(Rayagada Autonomous College, Rayagada)
229 Mr. Subrat Kumar Pradhan DED, DIA 2701(Rayagada Autonomous College, Rayagada)
230 Mr. Keshab Kumari Jani DIA, DIM 2701(Rayagada Autonomous College, Rayagada)
231 Mr. Ashutosh Prayas Dash DED, DIA, DIM 2701(Rayagada Autonomous College, Rayagada)
232 Mrs. Raja Laxmi Devi DOLC 2701(Rayagada Autonomous College, Rayagada)
233 Dr. K.salava.raju DED, DIA, DIM 2701(Rayagada Autonomous College, Rayagada)
234 Mrs. Shyaheli Haldar CGC 2901(Sonepur College, Subarnapur)
235 Mrs. Annapurna Suar DED, DRD 1701(Kendrapada Autonomous College, Kendrapada)
236 Dr. Rajendra Prasad Tripathy DRD 1701(Kendrapada Autonomous College, Kendrapada)
237 Dr. Pritirekha Swain DFHT 1701(Kendrapada Autonomous College, Kendrapada)
238 Mr. S.k.habib DFHT 1701(Kendrapada Autonomous College, Kendrapada)
239 Mr. Tapan Kumar Mangaraj DCA 2401(Nayagarh (Autonomus) College, Nayagarh)
240 Mr. Ramakrushna Rath DJMC 2401(Nayagarh (Autonomus) College, Nayagarh)