TOLL FREE NUMBER: 1800-34567-58

Counsellors [ 2291 ]

S.N. Counsellor Programme Study Centre
91 Mr. Rakesh Kumar Nayak BASK 1201(Swami Vivekananda Memorial (Autonomous) College, Jagatsinghpur)
92 Mr. Biswajit Nayak BAEG 1201(Swami Vivekananda Memorial (Autonomous) College, Jagatsinghpur)
93 Ms. Subhashree Nayak BAPS 1201(Swami Vivekananda Memorial (Autonomous) College, Jagatsinghpur)
94 Mr. Sanjeev Kumar Behura BAOD, MAOD 1201(Swami Vivekananda Memorial (Autonomous) College, Jagatsinghpur)
95 Mr. Anirudha Behera BAEC, MAEC 0201(Fakir Mohan Autonomous College, Balasore)
96 Dr. Chandra Sekhar Hota 2301(Nowrangpur College, Nabarangpur)
97 Mr. Rajendra Kumar Padhi BAEG, MAEG 2801(G.M. University, Sambalpur)
98 Mr. Akshaya Kumar Guin BAEG, MAEG 1803(Anandapur College, Anandapur)
99 Mr. Rajanikanta Sankhua BAEG, MAEG 1803(Anandapur College, Anandapur)
100 Mr. Ramchandra Malik BAEG 1803(Anandapur College, Anandapur)
101 Mr. Ananta Charan Mohanty BAEG, MAEG 1803(Anandapur College, Anandapur)
102 Dr. Pradeep Kumar Mohanty BAEG, MAEG 1803(Anandapur College, Anandapur)
103 Mr. Rabindra Kumar Nayak BAEG, MAEG 1803(Anandapur College, Anandapur)
104 Mr. Raghudipti Nayak BAOD, MAOD 1803(Anandapur College, Anandapur)
105 Dr. Rabindra Kumar Sahoo BAOD, MAOD 1803(Anandapur College, Anandapur)
106 Ms. Shreelekha Sahu BAOD, MAOD 1803(Anandapur College, Anandapur)
107 Dr. Harish Chandra Barik BAOD, MAOD 1803(Anandapur College, Anandapur)
108 Prof. Prasanta Kumar Panda BAEG, MAEG 2502(Khariar Autonomous College, Khariar)
109 Ms. Jyati Singal BCOM 2502(Khariar Autonomous College, Khariar)
110 Ms. Rasmita Maharna BASK, MASK 2204(Saraswata Snataka Mahavidyalaya, Kuamara)
111 Mr. Pradeep Kumar Panda BASK, MASK 2204(Saraswata Snataka Mahavidyalaya, Kuamara)
112 Mr. Raj Kumar Ghosh BAHI, MAHI 2204(Saraswata Snataka Mahavidyalaya, Kuamara)
113 Mr. Abani Kumar Mohanty BAHI, MAHI 2204(Saraswata Snataka Mahavidyalaya, Kuamara)
114 Mr. Pravat Kumar Senapati BAPS, MAPS 2204(Saraswata Snataka Mahavidyalaya, Kuamara)
115 Mr. Rajlakshmi Behera BAPS, MAPS 2204(Saraswata Snataka Mahavidyalaya, Kuamara)
116 Mr. Sandhyarani Dip 2807(Bhima Bhoi College, Rairakhol)
117 Dr. Dibya Lochan Rout BAPS, MAPS 2807(Bhima Bhoi College, Rairakhol)
118 Mr. Biranchi Khadia BAEG 2807(Bhima Bhoi College, Rairakhol)
119 Mr. Rabi Chandra Singh BAEG, MAEG 2807(Bhima Bhoi College, Rairakhol)
120 Mr. Anjan Kumar Mishra BAEG, MAEG 2807(Bhima Bhoi College, Rairakhol)